Chinese classicList of Writings
A Dream of Red Mansions(Cao Xueqin Gao E)Collection of Reviews on Gold and Jade Dream of the Red Chamber(Cao Xueqin)
汇评脂批石头记(Cao Xueqin)剪灯新话(Qu You)
京华烟云(Lin Yutang)三国志通俗演义嘉靖壬午本(Luo Guanzhong)
醉畊堂第一才子书三国志(Luo Guanzhong Mao Zonggang)汇评三国志演义(Luo Guanzhong)
Romances of the Three Kingdoms(Luo Guanzhong)古本水浒传(Shi Naian)
贯华堂第五才子书水浒传(Shi Naian Jin Shengtan)汇评忠义水浒传(Shi Naian)
Water Margin(Shi Naian)西游记(Wu Chengen)
汇评证道西游记(Wu Chengen)全本新注聊斋志异(Pu Songling)
聊斋志异(Pu Songling)儒林外史会校会评本(Wu Jingzi)
儒林外史(Wu Jingzi)汇评全本金瓶梅(Lan Lingxiaoxiaosheng)
Golden Lotus(Lan Lingxiaoxiaosheng)皋鹤堂第一奇书金瓶梅(Lan Lingxiaoxiaosheng Zhang Zhupo)
官场现形记(Li Baojia)镜花缘(Li Ruzhen)
脂砚斋重评石头记(Zhi Yanzhai)老残游记(Liu E)
老残游记续集(Liu E)二十年目睹之怪现状(Wu Jianren)
荡寇志(Yu Mochun)歧路灯(Li Luyuan)
浮生六记(Shen Fu)呐喊(Lu Xun)
狂人日记(Lu Xun)孔乙己(Lu Xun)